Doel

Bewust genieten van het Leven,

zijn wie we "echt" zijn, ons bewust worden van het feit dat we één zijn met de energie van het Universum.

We geven op onze manier invulling aan thema's die bepalend zijn voor Licht-Kracht.

Wat we aanbieden is vooral bedoeld om mensen bewust te maken dat we één zijn met onze energieën.

We leren hoe deze energieën te gebruiken.

Door dit bewust-zijn te vergroten her-inneren we ons dat we een gemeenschappelijk doel hebben, namelijk het uitwerken van wat er in jezelf leeft.

Ieder op zijn of haar unieke manier, zodat er een stroming ontstaat met al wat is.

Zo leggen we de puzzelstukjes samen om respectvol en liefdevol te groeien tot één geheel.